Evidence Based Workload Monitor

Inzicht in efficiëntie en werkdruk

Processen monitoren en beoordelen

Overzichtelijke rapportages

Groei van medewerkers inzichtelijk

Stijgend bedrijfsresultaat

Voor werkgever en werknemer

Maak nu een afspraak

Automatisch objectieve beoordeling voor medewerker en teamleider

Inzicht in efficiëntie en werkdruk

Dé Evidence Based Workload Monitor voor uw organisatie

About Evidence Based Monitoring met TaakBalans

TaakBalans registreert en analyseert werkdruk en efficiëntie van de medewerkers binnen uw organisatie, afdeling of team. Het monitoren van de activiteiten vindt plaats in een Windows- of Cloud-omgeving.

Zowel de uitgevoerde taken van thuiswerkers alsook medewerkers in uw lokale netwerk worden continue gemonitord. TaakBalans verwerkt de verzamelde gegevens en zet deze om in overzichtelijke grafieken die het daadwerkelijke functioneren van uw collega’s en de procesgang inzichtelijk maken. De continue meting zorgt er voor dat u op elk moment beschikt over de juiste informatie om bij te kunnen sturen.

Zelfsturende teams krijgen inzicht in de geleverde inspanningen en zullen sneller de balans binnen het team kunnen herstellen

Met het inzicht dat TaakBalans u geeft en de logische samenhang van de gemeten activiteiten heeft u de mogelijkheid om taken en processen verder te innoveren, automatiseren en efficiënter in te richten. TaakBalans laat zien wat de gevolgen zijn van de doorgevoerde innovaties en de effecten die deze verandering op de efficiëntie van uw (zelfsturende) team heeft.

Inzicht met TaakBalans

TaakBalans geeft inzicht in de effectiviteit van de processen en de werkwijze van uw medewerkers.
De volgende onderwerpen worden met behulp van TaakBalans op eenvoudige wijze in beeld gebracht.

Knelpunten in de procesgang

Als er in de procesgang vertragingen optreden worden deze inzichtelijk gemaakt door TaakBalans. Ook wordt de oorzaak zichtbaar van ontstane vertragingen.

Feitelijke werkdruk

Met TaakBalans krijgt u een exact beeld van de taken die worden uitgevoerd door uw medewerkers en maakt tevens de doorlooptijd van de taken zichtbaar.

Functioneren van de medewerker

Om persoonlijke groei van medewerkers te realiseren is het van belang te weten welke inspanningen op welke wijze worden verricht.

Burn-out en ziekteverzuim voorkomen

Met de werkdruk of taakbelasting die TaakBalans in beeld brengt is het eenvoudig na te gaan waar overbelasting of verveling binnen uw team plaatsvindt.

TaakBalans stelt u in staat om de feitelijke werkdruk in cijfers weer te geven.

Uiteraard zijn er vele factoren in de werkomgeving die de ervaring van werkdruk beïnvloeden. Instrumenten die we aanbevelen om in combinatie met TaakBalans te hanteren zijn terug te vinden bij het TNO. TNO – Innovation for life heeft in opdracht van het ministerie van SZW een methode ontwikkeld om organisaties gestructureerd door de aanpak van werkdruk te leiden.

Artikelen en blogs

Thuiswerken – Verbeter teambetrokkenheid en motivatie.

We werken nu veelal thuis en zullen dat voorlopig nog wel moeten…

Intrinsieke Motivatie versterken met TaakBalans

De innovatieve software van TaakBalans geeft medewerkers inzicht…
Nieuw Organiseren: Semler of Taylor?

Nieuw Organiseren: Semler of Taylor?

Wat betekent het voorbeeld van HAIER: ‘De menselijke maat’…

Proces verbetering en live data voor reorganisaties

Monitoren van de procesgang

Het verschil met de hedendaagse BPM tools is dat TaakBalans zich niet richt op de procesinrichting maar op het monitoren van de processen. TaakBalans meet op welke wijze de processen uitgevoerd worden en welke tijdsduur er benodigd is, waarbij de taken en activiteiten zichtbaar worden om een optimaal inzicht te krijgen in de procesgang. Integraal onderdeel van TaakBalans is het continue inzichtelijk maken van verbeteringen die zich in en rond de processen voordoen. Hierdoor wordt er voortdurend gestreefd naar grotere efficiëntie binnen uw organisatie met als gevolg minder werkdruk en meer tevredenheid binnen uw team.

Overnames, fusies en veranderingen

In geval van overnames, fusies of veranderingen van de organisatie is het noodzakelijk om een realistisch beeld te krijgen. Met TaakBalans kan het herinrichten van de (nieuwe) organisatie gebaseerd worden op feiten en niet op taakbeschrijvingen en verwachtingen alleen.

Onze ervaring is dat proces-efficiëntie vooral een balans is tussen hoe medewerkers hun werk uitvoeren en de procesinrichting zelf.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op