Nederland verspilt ruim een miljard per jaar aan beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken kosten minstens een miljard euro en leveren niets op dan frustratie volgens managers en werknemers. Deze jaarlijkse evaluatie van werknemers door managers zijn demotiverend en hebben geen positief effect op de prestatie. Dit blijkt uit een zevenjarig onderzoek van docent Human Resources Management Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij pleit dan ook […]

Hij is de Pep Guardiola van human resource management

Hij heeft het niet zo op coaches en nog minder op beoordelingsgesprekken. Hoogleraar organisatiepsychologie Frederik Anseel doet zijn onorthodoxe aanpak uit de doeken. ‘Ik weet zeker dat de verongelijkte mails weer binnenstromen’, zegt Frederik Anseel aan het eind van het skypegesprek. ‘Mensen die zich aangesproken voelen, zullen wel weer schrijven: wat denkt deze professor wel […]

HR manager moet analytics & evidence-based omarmen

Met de grote hoeveelheden en variatie aan data zouden bestuurders evidence-based HR moeten gebruiken ter ondersteuning van hun besluitvorming, stelt KPMG in een onlangs verschenen rapport. Het onderzoek toont aan dat deze aanpak zich nog in de kinderschoenen bevindt – meer dan de helft van de respondenten is sceptisch over de bruikbaarheid van Big Data […]