Thuiswerken – Verbeter teambetrokkenheid en motivatie.

We werken nu veelal thuis en zullen dat voorlopig nog wel moeten blijven doen door COVID-19. TaakBalans stelt daarom haar licenties één jaar lang met 50% korting ter beschikking om productie doelen, overzicht en medewerkerbetrokkenheid in deze nieuwe situatie te waarborgen.

Thuiswerken heeft vele voordelen ten opzichte van het traditionele werken op kantoor maar kent ook een aantal nadelen. Vooral de betrokkenheid van medewerkers wordt door het ontbreken van persoonlijk contact met de collega’s en leiding minder omdat de fysieke verbinding ontbreekt. De grotere vrijheid en afleidende factoren in de thuissituatie spelen hierin een grote rol  en zijn daardoor van invloed op discipline en werklust.

Om betrokkenheid en motivatie van medewerkers in een thuiswerksituatie te behouden, is het prettig teamleden te voorzien van informatie over voortgang van de werkzaamheden. Met de inzichten die TaakBalans geeft kunnen u en uw medewerkers snel inspelen op veranderingen in de procesgang.

Wilt u overzicht hebben en uw medewerkers op de hoogte houden over de behaalde doelen, neem dan vrijblijvend contact op met Herman Nijmeijer (06 44 88 44 16) of Peter Dirks (06 12 84 30 00).