Thuiswerken – Verbeter teambetrokkenheid en motivatie.

We werken nu veelal thuis en zullen dat voorlopig nog wel moeten blijven doen door COVID-19. TaakBalans stelt daarom haar licenties één jaar lang met 50% korting ter beschikking om productie doelen, overzicht en medewerkerbetrokkenheid in deze nieuwe situatie te waarborgen. Thuiswerken heeft vele voordelen ten opzichte van het traditionele werken op kantoor maar kent […]

Intrinsieke Motivatie versterken met TaakBalans

De innovatieve software van TaakBalans geeft medewerkers inzicht in het eigen functioneren en helpt de intrinsieke motivatie te versterken en op peil te houden.   Door alle werkzaamheden van het team automatisch te analyseren ontstaat er een duidelijk beeld van de taken die worden uitgevoerd en heeft elke medewerker de regie over het eigen functioneren. […]

Nieuw Organiseren: Semler of Taylor?

Wat betekent het voorbeeld van HAIER: ‘De menselijke maat’ of een ‘Concurrentie-machine’? Nieuw organiseren raakt breed geaccepteerd. Ook in het bedrijfsleven. Een terugkerende vraag betreft de sturing. Minder managers dus minder sturing? Of juist  meer? Door meer collegiale druk, meer druk van klanten en meer druk vanuit de markt. Sommige platform organisaties weten hier goed […]

Van datagedreven naar databedreven HR

Na decennia waarbij we vanuit HR uiterst terughoudend waren om cijfers te koppelen aan ons vakgebied, is de verleiding groot om mee te gaan in de huidige data-hype. Maar we moeten ook weer niet doorschieten in de richting van datagedreven/data-driven HR. Daarom een pleidooi voor databedreven HR. Juist als het om HR gaat zou data […]

Belonen voor innovatie: zo doet u dat

Innovatief en creatief gedrag beoordelen en belonen bij medewerkers is lastig. Prestatiebeloning heeft niet altijd effect. Wat werkt wel? Innovatie is voor organisaties van groot belang. Niet alleen om nieuwe markten te veroveren, maar simpelweg om te blijven bestaan. Daarbij is personeelsbeleid cruciaal. Als onderzoeker HRM ben ik geïnteresseerd in het vinden van antwoorden op […]

Nederland verspilt ruim een miljard per jaar aan beoordelingsgesprekken

Beoordelingsgesprekken kosten minstens een miljard euro en leveren niets op dan frustratie volgens managers en werknemers. Deze jaarlijkse evaluatie van werknemers door managers zijn demotiverend en hebben geen positief effect op de prestatie. Dit blijkt uit een zevenjarig onderzoek van docent Human Resources Management Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij pleit dan ook […]

Hij is de Pep Guardiola van human resource management

Hij heeft het niet zo op coaches en nog minder op beoordelingsgesprekken. Hoogleraar organisatiepsychologie Frederik Anseel doet zijn onorthodoxe aanpak uit de doeken. ‘Ik weet zeker dat de verongelijkte mails weer binnenstromen’, zegt Frederik Anseel aan het eind van het skypegesprek. ‘Mensen die zich aangesproken voelen, zullen wel weer schrijven: wat denkt deze professor wel […]

HR manager moet analytics & evidence-based omarmen

Met de grote hoeveelheden en variatie aan data zouden bestuurders evidence-based HR moeten gebruiken ter ondersteuning van hun besluitvorming, stelt KPMG in een onlangs verschenen rapport. Het onderzoek toont aan dat deze aanpak zich nog in de kinderschoenen bevindt – meer dan de helft van de respondenten is sceptisch over de bruikbaarheid van Big Data […]

EY en PwC in gesprek met young profs: ‘Er heerst een cultuur van hard werken’

‘En nu weer doorwerken!’ was de titel van een opinie die Roy Gorter op deze site schreef over de werkdruk onder jonge accountants. Die prikkelde zo dat EY en PwC over dat thema wilden doorpraten. “Het is lastig om te zeggen dat je vandaag op tijd naar huis gaat.” Rob Lelieveld, voorzitter accountantsbestuur en bestuurslid van […]